برنامه زمانبندی

با سلام با احترام به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان مح ... ادامه خبر

تکمیل اطلاعات

با سلام پیرو اطلاع رسانی قبلی احتراما از پژوهشگران ... ادامه خبر

نحوه ی ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی

با سلام
  احتراما از پژوهشگران گرامی که ... ادامه خبر

نحوه ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

با سلام
احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله ... ادامه خبر

سخنرانان کلیدی

ادامه خبر

تعرفه های اسکان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی میرساند طی مذاک ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره 3

احتراما به اطلاع کلیه پژوهشگران مح ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام
 
نظر به برگزاری "دو ... ادامه خبر

تعرفه همایش

به اطلاع شرکت پژوشگران گرامی می رساند، تعرفه شرکت ... ادامه خبر