آخرین اخبار
کتابچه چکیده مقالات

با عرض سلام م وقت بخیر احتراما به اطلاع می رساند که کتابچه چکیده مقالات "دومین همایش ملی ... ادامه خبر

برنامه زمانبندی

با سلام با احترام به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه زمانبندی دومین همایش دستاوردها ... ادامه خبر

تکمیل اطلاعات

با سلام پیرو اطلاع رسانی قبلی احتراما از پژوهشگران گرامی تقاضا میگردد در اسرع وقت نسب به تکمیل اطلاع ... ادامه خبر

نحوه ی ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی

با سلام   احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به ادامه خبر

نحوه ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر

با سلام احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به ادامه خبر

تعرفه های اسکان

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی میرساند طی مذاکرات صورت گرفته، امکان اسکان برای شما عزیزان فراهم ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره 3

احتراما به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند مقالات برگزیده دومین همایش ملی دستاور ... ادامه خبر

تعرفه همایش

به اطلاع شرکت پژوشگران گرامی می رساند، تعرفه شرکت در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین آموزش، ادبیات و ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره 2

پژوهشگر گرامي   خواهشمند است چكيده مقاله خود ... ادامه خبر

فراخوان ارسال چکیده

موسسه آموزش عالی زند شیراز افتخار دارد که "دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات و ... ادامه خبر

Cross-Cultural Communication and ELT
Discourse and Society
English Language Policies
Language Teaching
Language and Globalization
Internet-based Teaching
Language and the Media
Language Testing andEvaluation
Psychology of Language Learning
Technology and E-Learning, E-testing, E-teaching
Technology and Language/ Testing/ Teaching
Language Learning, E-Learning
Comparative Studies
Contemporary Literature and Literary Theories
Cultural and Multicultural Studies
Gender Studies and Gender Discrimination in literature
Inter-Disciplinary Approaches to Literature (Cinema, Psychology, Philosophy, etc.)
Literature and War on Terror (The Role of Literature in Global Peace)
Literature and Culture
Literature and Ecology (Ecocriticism)
Literature and the Media
Postcolonial Studies
Semiotics in Literature
Multilingualism and Translation
Psycholinguistics
Sociolinguistics
Theoretical Linguistics
Translation Practice
Translation Assessment
Translation Theories
Translation and Culture
Translation and the Media
Technology and Translation
Translation and Tourism
Teaching Translation
Translation Quality Assessment
Testing in Translation Studies
Linguistics and CALL
Computational Linguistics
Text Retrieval
Information Retrieval
English Text Mining
Natural Language Processing
Applied Linguistics and English Language Education
General Linguistics
Semiotics
Discourse
Discourse analysis
Narratology
An Introduction to Inferential Statistics with a Focus on Factor Analysis and Multiple Regression

An Introduction to Inferential Statistics with a Focus on Factor Analysis and Multiple Regression
مشاهده

Review of Research on Emotion Regulation in EFL Education in Chaotic Era of COVID-19 Pandemic

Review of Research on Emotion Regulation in EFL Education in Chaotic Era of COVID-19 Pandemic ... مشاهده

Interactive Content Authoring with Articulate Storyline

Interactive Content Authoring with Articulate Storyline Doctor Fatemeh Nami ... مشاهده

Digital Material Development for Language Instruction with Online Animakers

Digital Material Development for Language Instruction with Online Animakers lecturer:Doctor Fa ... مشاهده