آخرین اخبار
لینک ارائه مجازی

با سلام احتراما به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم که ارائه آنها به صورت مجازی است می‌رساند ... ادامه خبر

برنامه زمانبندی ارائه مقالات

با سلام احتراما به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه زمانبندی ارائه مقالا ... ادامه خبر

اسامی سخنرانان کلیدی

با احترام به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند اسامی سخنرانان کلیدی"اولین کنفرانس ملی مطالعات کارب ... ادامه خبر

ناهار روز همایش

با سلام احتراما به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند جهت تمایل به صرف ناهار در روز هم ... ادامه خبر

نحوه ارسال پوستر مقاله

با سلام احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به صورت پوستری پذیرفته شده است تفاضا می گردد ... ادامه خبر

نحوه ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی

با سلام احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به صورت شفاهی پذیرفته شده تفاضا می گردد نسبت ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری" اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت" ... ادامه خبر

ثبت نام در همایش

با سلام احتراما به اطلاع می رساند پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم میتوانند از طریق پنل ک ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری" اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلا ... ادامه خبر

تمدیدمهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری" اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت" ... ادامه خبر

فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین در زمینه سلامت
فیزیولوژی فعالیت های ورزشی گروه های خاص
ورزش و دیابت
ورزش و بیماری های قلبی_عروقی
ورزش و کبد
ورزش و سرطان
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
مدیریت راهبردی و سازمانهای ورزشی
مدیریت بازاریابی و رویدادهای ورزشی
آسیب شناسی و پیشگیری از آسیب های ورزشی
تمرین درمانی و حرکات اصلاحی
یافته های نوین در حوزه ورزش معلولین
بیومکانیک و فناوری ورزشی
روانشناسی سلامت و کار سازمانی
سبک زندگی سالم
روانشناسی رفتارهای عادتی
ورزش وسلامت روان
روانشناسی یادگیری و کنترل حرکتی
کارگاه تحقق سلامتی و تندرستی با تاکید بر ویژگی های فیزیکی بدن و بهره گیری از قوانین فیزیکی

کارگاه تحقق سلامتی و تندرستی با تاکید بر ویژگی های فیزیکی بدن و بهره گیری از قوانین فیزیکی ... مشاهده

سایکل توریست(سفر با دوچرخه)

سایکل توریست(سفر با دوچرخه) ... مشاهده

تغذیه ورزشی ویژه هایپرتروفی عضلانی

تغذیه ورزشی ویژه هایپرتروفی عضلانی ... مشاهده

اصول تمرین در تناسب اندام و کاهش وزن

اصول تمرین در تناسب اندام و کاهش وزن ... مشاهده