آخرین اخبار
ویرایش مقاله

با سلام احتراما به اطلاع می رساند پژوهشگران محترم می توانند حداکثر تا تاریخ 26 اردیبهشت 1402نس ... ادامه خبر

لینک حضور مجازی در همایش

با سلام  احتراما به اطلاغ کلیه ی شرکت کنندگان محترم می رساند لینک شرکت در همایش به صورت م ... ادامه خبر

برنامه زمانبندی

با سلام با احترام به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه زمانبندی نخستین همایش ملی مطالع ... ادامه خبر

نحوه ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی

با سلام   احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به ادامه خبر

نحوه ی ارسال پوستر مقاله

با سلام احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به ادامه خبر

سخنرانان کلیدی

با احترام به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند اسامی سخنرانان کلیدی" نخستین همایش ملی مطالعات علوم ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال مقاله و ثبت نام

با سلام احتراما به اطلاع شرکنندگان "نخستین همایش ملی مطالعات علوم روانشناختی و رفتاری با ... ادامه خبر

پرداخت و ارسال اصل مقاله

با سلام احتراما به اطلاع می رساند پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم میتوانند از طریق پنل کاربری خ ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری " نخستین همایش ملی مطالعات علوم روانشناختی و رفتاری با محوریت سبک ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام  نظر به برگزاری "نخستین همایش ملی مطالعات علوم روانشناختی و رفتاری با محوریت ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام   نظر به برگزاری "نخستین همایش ملی مطالعات علوم روانشناختی و رفتاری با ... ادامه خبر